Hyppää pääsisältöön

Tietosuojaseloste

OmaKS:n palveluntarjoajien tietosuojaselosteet.

OmaKS.fi tuottaa terveyspalveluja yhdessä VideoVisit-keskustelualustan sekä Hyvis-asiointiportaalin kanssa. Näillä alustoilla tapahtuu myös keskustelu terveydenhuollon ammattilaistemme kanssa.

Tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita ja potilaita henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

OmaKS:n palveluntarjoajien tietosuojaselosteet